chào mừng đến với lớp 9A

Là lớp học giỏi, đoàn kết, nhưng còn nói chuyện nhiều

^-^